Συντήρηση Περιεχομένου


H συντήρηση μιας εταιρικής ιστοσελίδας είναι χρονοβόρα αλλά και απαραίτητη διαδικασία για μία επιχείρηση. Γνωρίζοντας τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρισης προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες συντήρησης ιστοσελίδων με ευέλικτα προπληρωμένα πακέτα ωρών και φροντίζουμε να ανανεώνουμε την ιστοσελίδα σας εντός 48 ωρών. Έτσι η ιστοσελίδα σας είναι πάντα ανανεωμένη χωρίς να σπαταλήσετε τον πολύτιμο χρόνο σας.


Καθένα από τα πακέτα συντήρησης ιστοσελίδων συμπεριλαμβάνουν :

 • Πραγματοποίηση των επιθυμητών αλλαγών σε δοκιμαστικό περιβάλλον
 • Πλήρες back up της ιστοσελίδας σας.
 • Αναλυτικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
 • Ανανέωση εντός 48 ωρών.


Οι υπηρεσίες συντήρησης ιστοσελίδων περιλαμβάνουν :

 • Αλλάγη και προσθήκη περιεχόμενου
 • Αλλαγή, προσθήκη και βελτιστοποίηση εικόνων.
 • Προσθήκη ανακοινώσεων και νέων.
 • Προσθήκη προϊόντων, υπηρεσιών και προσφορών
 • Έλεγχος Συνδέσμων (Links)
 • Εισαγωγή Videos σε Youtube, Google Video κ.α. και σύνδεση με την ιστοσελίδα σας
 • Προσθήκη Φόρμας Επικοινωνίας