Φιλοξενία Διακομιστών


Basic Server
200
τον μήνα
Intel Xeon E3-1230v2, 4-Core
2x2000GB SATAII or 2x128GB SSD 100000 IOPS
16GB DDR-3 ECC
4 στατικές διευθύνσεις ip
Λειτουργικό σύστημα: CentOS 6.X 64bit, Default Partitions
Απεριόριστη διακίνηση δεδομένων @100 Mbps
Δικαιώματα αποκλειστικής διαχείρισης
Ελάχιστη περίοδος σύμβασης: 3 μήνες
Διαβάστε περισσότερα ...
Enhanced server
230
τον μήνα
Intel Xeon E3-1230v2, 4-Core
2x4000GB SATAII or 2x256GB SSD 100000 IOPS
32GB DDR-3 ECC
Software-RAID 1
4 στατικές διευθύνσεις ip
Λειτουργικό σύστημα: CentOS 6.X 64bit, Default Partitions
Απεριόριστη διακίνηση δεδομένων @1000 Mbps
Δικαιώματα αποκλειστικής διαχείρισης
Ελάχιστη περίοδος σύμβασης: 3 μήνες
Διαβάστε περισσότερα ...
Professional server
300
τον μήνα
2xIntel Xeon E3-1230v2, 12-Core
2x2000GB SATAII or 2x256GB SSD 100000 IOPS
32GB DDR-3 ECC
Software-RAID 1
4 στατικές διευθύνσεις ip
Λειτουργικό σύστημα: CentOS 6.X 64bit, Default Partitions
Απεριόριστη διακίνηση δεδομένων @1000 Mbps
Δικαιώματα αποκλειστικής διαχείρισης
Ελάχιστη περίοδος σύμβασης: 3 μήνες
Διαβάστε περισσότερα ...
Power server
350
τον μήνα
2xIntel Xeon E3-1230v2, 12-Core
2x4000GB SATAII or 2x512GB SSD 100000 IOPS
64GB DDR-3 ECC
Software-RAID 1
4 στατικές διευθύνσεις ip
Λειτουργικό σύστημα: CentOS 6.X 64bit, Default Partitions
Απεριόριστη διακίνηση δεδομένων @1000 Mbps
Δικαιώματα αποκλειστικής διαχείρισης
Ελάχιστη περίοδος σύμβασης: 3 μήνες
Διαβάστε περισσότερα ...